Vítejte na prahu změny!

Ráda Vás provedu po cestě, za kterou koučink považuji. Za cestu hledání a nalézání. Cestu otázek a odpovědí. Cestu plnou výzev k zamyšlení a k pochopení. Cestu lesem, loukou, strmým kopcem, i údolím. Cestu snů, představ a plánů, ale i reality a faktů.

Za cestu, na které poznáte, jestli máte sílu a chuť jít tam, kam právě jdete nebo zda se na rozcestí chcete dát úplně jinou cestou. Zda chcete jít pouze rovně nebo se občas skočit vykoupat do rybníka u cesty nebo si zahrát tenis na hřišti, kolem kterého právě procházíte. Zda se chcete dívat jen na kameny a prach pod svýma nohama nebo občas vzhlédnout k oblakům či do korun stromů a zaposlouchat se do zpěvu ptáků a šumění listů. Cesta, na které si uvědomíte, že život není jen o tom, co musíte a nesmíte, ale taky a možná především o tom, co chcete a jak to můžete získat, aniž byste se cítili provinile. Je to cesta za poznáním sebe i života z různých úhlů pohledu. Cesta dobrodružná a plná nečekaných zvratů, které Vám přinesou touhu, víru a naději v sebe i v život sám.

Mnoho lidí touží po tom něco změnit a často o tom jen mluví. A někteří mluví tak dlouho, že skoro zapomenou, o čem že to vlastně mluví.

Být svůj vyžaduje odvahu. A odvaha znamená udělat první krok a potom další a další a štěstí znamená radovat se z každého toho kroku, který uděláme. Radovat se a příjímat život s dětskou bezprostředností, upřímností, odvahou, vírou a nadějí.

Řekněte životu ANO a zkuste žít naplno každý den!

Je mnoho cest, jen vykročit, život je krásný, když si dovolíme žít!